Välkommen till


AK Inspiration - ideell förening

AK Inspiration är en ideell förening som belyser och sprider kunskap om
viktiga samhällsfrågor. Vi går djupt in i olika områden och grupperingar
och med hjälp av konstnärliga uttrycksmedel gör vi viktiga ämnen förståeliga
för allmänheten. Vi väljer att utforska och fokusera på de områden som vi ser
att allmänheten behöver få mer kunskap om. Detta kan ske genom film, foto,
litteratur, musik och andra uttrycksformer.
Det kan också ske rent informativt som ex. föreläsningar samt i projektform.

AK Inspiration ska även främja god hälsa, sunt leverne, fysiskt och psykiskt
välbefinnande, att följa sina drömmar, att finna balans och mening med sitt liv.
Detta bland annat genom att vi med konstnärliga uttryck såsom film
skildrar människor som söker efter detta.

Stipendium

Ett viktigt syfte med AK Inspiration är också att inspirera och hjälpa människor,
som saknar ekonomiska resurser och kontakter, att förverkliga sina kreativa
och samhällsförändrande idéer, främst inom kulturen.
Detta kan göras genom kunskap, tips och kontakter från vår sida men också
ekonomiskt genom ett stipendium på 10 000 kronor som kommer att delas ut
en gång per år till en kvinna och en man som saknar just ekonomiska resurser
och kontakter för att nå ett av sina delmål mot ett större mål.
Stipendiet skall utdelas till personer som kommer från arbetarklass eller underklass
då vi har sett att dessa personer oftare kan stöta på större svårigheter när de vill
förverkliga drömmar eller göra en klassresa. 

Stipendiet kommer att delas ut en gång per år när resurser finns.
Än så länge går det inte att söka detta stipendium.

AK

AK Inspiration är en självständig och ideell del av AK där också bok- och
föreläsningsförlaget Aneröd Kultur samt filmbolaget Reality Film ingår.