Projekt


Kan verkligen jag?

Vi startar ett projekt med läs- och skrivfrämjande cirklar för människor som är ovana att skriva, av olika etnicitet och med olika bakgrunder, och som har en dröm att skriva men som inte vågar ta steget eller vet hur de ska börja.

Runt trettio personer kommer vara med i en antologi där de berättar om livserfarenheter utifrån den egna bakgrunden. Antologins syfte är att främja förståelse mellan människor och att lyfta rösten hos några individer. Ett viktigt syfte är också att minska fientlighet och rasism mellan olika grupper. Antologin kommer att släppas som en pappersbok och som en iBook, vilket är en interaktiv bok som innehåller både video, foto och text. iBooken kan man sen läsa på en iPad. Varje författare i antologin kommer att ha en egen presentationsfilm och foton vid sidan av sin text.

Under projektets gång kommer vi också ta in etablerade författare som kommer att ha spännande föreläsningar. Dessa kommer att dela med sig av sina tips på hur man kan utveckla sin läs- och skrivförmåga.

När antologin är klar kommer författarna att föreläsa om sina erfarenheter och inspirera andra till att också skriva.

Detta är ett treårigt projekt vi startar med hjälp av Macforum, Ungdomsstyrelsen, Kulturrådet med flera.

Ni kan läsa mer här samt se videos med gästförfattare: AK Skrivskola