Samarbeta med oss


Om ni som organisation, myndighet, förening, stiftelse, företag
eller privatperson vill samarbeta och stödja vår verksamhet
är ni välkomna att höra av er.

AK Inspiration tar också under uppbyggnadsfasen tacksamt emot bidrag
för att kunna förverkliga våra mål. Bidragsgivare får om ni önskar
ert eller er organisations namn med som tack här på hemsidan.
Vill ni stödja ett specifikt projekt kan ni kontakta oss och då får ni med ert
namn i projektet (det kan ex. vara en bok eller film eller under ett event).
Ni kan också välja att bidra anonymt.

Sätt in valfri summa på bankgiro:
766-6894 eller på plusgiro: 60 45 06-6

Märk det med Stöd samt ert namn eller organisation.
Vid anonymt bidrag skriv enbart Stöd.

 

Våra bidragsgivare och samarbetspartners

konstnarsnamnden-bara-namn-liten.jpg

langmanska.jpg

lars-hiertas-minne-logo-liten.jpg

logga-macforum-klippt.jpg

Ungdomsstyrelsen

Kulturrådet

Länsstyrelsen i Värmland